Руская версияEnglish version
 Контакти
 За фирмата
 Ветеринарни продукти
 Ензими
 Продажби
 Качество
 Производство
 Екология
 Новини
 Кариери
 

СЕРТИФИЦИРАНЕ по ISO 9001 / ISO 14001

 

Системата по управление на качеството е сертифицирана съгласно ISO 9001 от TUV Rheinland Euroqua през 1999. През 2003 ние внедрихме интегрирана система за управление на качеството и предпазване на околната среда ISO 9001 / ISO 14001. Сертифицирани сме от SGS United Kingdom, Ltd. Нашата фирма е първата фармацевтична компания в България която е внедрила и прилага тази система за качество.

Основните характеристики на системата за качество включват:

  • Идентификация и проследимост на критичните параметри за качество.
  • Упражняване на стриктен контрол от отдела по контрол на качеството върху всички входящи материали, критични параметри по време на производството на междинни и крайни продукти в зависимост от спецификациите.
  • Суровините да се съхраняват в различни складови помещения, според изискванията за съхранение.
  • Контролиране параметрите на процеса за да се осигури качеството на продукта.
  • Писмени процедури за производство, контрол, калибриране, поддръжка и изпитване.
  • GMP-, ISO- и HACCP насочени обучаващи програми за гарантиране компетентност и осъзнаване на персонала.

През 2014 г. „БИОВЕТ”АД беше сертифициран по BS OHSAS 18 001. Това е стандарт, който е разработен с цел да се извършва сертификация на системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

С помощта на стандарта BS OHSAS 18 001 се дава възможност на „БИОВЕТ”АД да управлява своите рискове за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.